Kültürün beşiği BERGAMA Ana Sayfa
BERGAMA' DA SELÇUKLU ve OSMANLI ESERLERİ
Selçuk Minaresi
XIII ile XIV. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Minare kapısı dıştan Bursa, içten Selçuk tipi sivri kemerlidir. Gövdesi lacivert, firuze ve yeşil renkli sırlı tuğlalarla örülmüştür. Petek kısmı taş ve tuğla karışık olarak yapılmış 6 ve 3 köşeli sırlı tuğla ile kaplanmıştır.

Ulucami
1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan tek minareli Selahattin camilerindendir. Orta nefi 3 kubbeli, iki yan nefi tonozla örtülüdür. Doğu cephesinde iki pencereden daraltılan duvar içinde kurşunluğa çıkan merdivenler vardır. Mermer mihrabı Selçuk etkilerini taşır. Minberi, taş ve mermerden yapılmış kitabeli taş kapısı özenli bir işçiliğe sahiptir.

Çukurhan
XIV. ya da XV. yüzyılda yapıldığı sanılan han iki katlı revaklı bir orta avlu etrafında nşekillenmiştir. Revaklı örtüsünün alt katta tonoz, üst katta kubbe olduğu bilinmektedir. Girişin üstündeki baş odanın kubbesi sağlam durumdadır. Taş-tuğla karışık olarak örülen duvarın üstündeki saçak motifleri tapınak frizlerini anımsatır.

Taşhan
1432 yılında inşa edilen handa devşirme malzeme bol miktarda kullanılmıştır. Cephesinde antik taşların kullanıldığı yapının üst katları tuğla-taş almaşık örgüye sahip idi.Yapı harap durumdadır.

Küplühamam
1427 yılında yapılan hamamın kadınlar bölümü yoktur. Tekrar yapıldığı anlaşılan soyunma bölümünden sonra soğukluğa girilir. Taç kapısı, kirpi saçakları ve ilginç kubbe süslemeleriyle literatüre geçmiştir. 19.y.y.'a kadar korunan ve bugün Paris Louvre Müzesinde bulunan antik mermer küp nedeniyle Küplühamam adıyla bilinmektedir. Bergama’daki bir çok yapı gibi Küplühamam da restore edilmeyi beklemektedir.

 İncirli Mescit
Küplühamam ve Taşhanla birlikte yapılmıştır. 6.20x6.20 metre iç ölçülere sahip yapı kubbe ile örtülmüştür. Birçok tamir ve eklentiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

Kurşunlu Cami
1439 yılında yapılan cami kare plana sahiptir. Kurşunla kaplı kubbenin çapı 9.20 metre'dir. Duvarların bitiminde taş silmeler kullanılmıştır. Duvarlar ve minaresi silme taştan yapılmıştır. Zemin tuğla döşelidir. Minberi ahşaptır.

Tabaklar Hamamı
XIV. ve XV yüzyıllarda Ulucami karşısında yapılan hamam 1842 yılındaki sel baskınında harap olmuştur. Türk üçgeni ve ukarnaslarla geçilen kubbeler ilginç süslemelere sahiptirler.

Hacı Hekim Cami
Arasta ile meydan oluşturacak şekilde 1513 tarihinde inşa edilmiştir. Kare plana sahip cami taş-tuğla almaşık duvar örgüsüyle yapılmıştır. Dört duvarında çift kemerli nişlere sahip iki sıra penceresi vardır. Minberi ahşaptır. Çift sıra tuğladan minaresi tamirlere rağmen devrinin özelliklerini yansıtmaktadır.

Hacı Hekim Hamamı
Hacı Hekim camisiyle aynı zamanda yapılmış hamam kadınlar kısmına da sahiptir. Kubbeyle örtülü soyunma yerinden büyükçe bir soğukluğa geçilir. Kadınlar bölümü kullanılmayan hamam halen işletilmektedir.

Parmaklı Mescit
XV. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen mescitte alt pencere üzengilerine kadar antik taşlar kullanılmıştır. Kirpi saçağa kadar olan duvarlar ise taş-tuğla almaşık duvar örgüsüne sahiptir. Türk üçgenleriyle geçilen sekizgen kasnağın üstü kubbe ile örtülmüştür. Doğu cephesinde yer alan altıgen ve baklava formlu tuğla kaplamalar Selçuk Mimarisindeki bezeme sanatının devamıdır.

Laleli Cami
1534 Yılında yapıldığı bilinen cami Viran Kapı’nın yanındadır. Yapımında devşirme malzemeler kullanılan cami kirpi saçaklı bir kasnak üzerine oturan tek kubbe ile örtülüdür. Zemini altı köşeli tuğla ile kaplı camiinin pencereleri sivri kemerlidir. Esaslı tamir görmüştür.

Ansarlı Cami
Selçuk Mahallesi’ndeki cami 1544 yılında yapılmıştır. Kare planlı caminin duvarları taştır. Ana mekandaki kubbenin yanısıra son cemaat mahallinde de üç kubbe mevcuttur. Mermer kemerli giriş kapısı ile Roma dönemi lahitten yapılmış şadırvan haznesi ilginçtir.

Şadırvanlı Cami
1550 yılında yapılmıştır. Tek kubbe ile örtülü yapının son cemaat mahallini üç kubbe kapatır. Müezzin mahfeli kadınlara ayrılmıştır. Kubbeler kurşunla kaplıdır. Minaresi 1952 yılında yeniden yapılmıştır. Sivri kemerli ve aynalı pencereleri sonradan değiştirilmiştir.

Kulaksız Cami
1803 yılında yapılmıştır. Dikdörtgen planlı camii ahşap çatı ile örtülmüştür. Eski bir bina kalıntısı üzerine inşa edildiği batı duvarından anlaşılmaktadır. Burada korint tarzı bir başlık ve sütuna oturan iki kemer mevcuttur. Son yıllarda esaslı tamir görmüştür.

Bedesten
Şadırvan Caddesi üzerinde XVI. - XVII. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Taş örgülü duvarlar kemerlerin başlamasıyla tuğlaya dönüşür. Yapı iki sıra halinde altı kubbeyle örtülüdür. Benzerlerinden ayıran özelliği ise özgün iç ya da dış işyerlerine sahip olmayan Anadolu’daki iki örnekten biri olmasıdır.

Çeşme ve Sebiller
Tespit edilenlerin sayısı 100'ü bulmaktadır. En ilginci Hellenistik Çağ’dan kalan Kale çeşmesidir ve 2000 senedir suyu akmaktadır. Bundan sonra en eski çeşme 1742 yılına aittir. Bergama çeşmeleri genellikle devşirme malzemelerden yapılmışlardır. Çoğunlukla taştan olan bu çeşmelere meydanlarda, sokak başlarında ya da evlere bitişik olarak rastlanır. En tanınmışları Büyükalan Çeşmesi, Kasapoğlu Çeşmesi, Sivri Kemerli Çeşme, Karaosmanoğlu Sebilleridir.

Tarihi Ticaret Merkezi
Eski Bergama olarak adlandırılan alanda bulunan Bergama Tarihi Ticaret Merkezi, 1850'li yıllardaki yangında büyük hasar görmüş olmasına rağmen 15'inci Yüzyıl'dan kalma eserlerle dikkat çekmektedir. Tarihi Ticaret Merkezi'nde Bedesten, Çukurhan, Çınarlı Hamam, Lonca Mescidi, Hacı Hekim Camisi ile Kapalı Çarşı ve Arasta yapıları yeralmaktadır. 

Yeni Cami

Şadırvan Cami

go back to the top